Beelen Home
Beelen Sprachwechsel Deutsch

ONDERSTEUNING.

NOODZAAK BIJ SPECIFIEKE GEVALLEN

Ik vind het belangrijk samen met u als cliënt een behandelingsplan te ontwikkelen, waarin uw wensen en doelstellingen centraal staan. Samen zullen we dan een weg vinden om u te ondersteunen en een zekere basis te bieden. Behalve de al besproken behandelingen bied ik daartoe ook nog:

• Hypnose

• Coaching bij kinderwens

• Myofascial Release

• Medical Taping

Door mijn brede ervaring, die ik door de verschillende opleidingsrichtingen opgedaan heb, is mijn werk niet meer direct op een bepaalde therapiesoort terug te voeren.

Voor mij is het hierdoor mogelijk geworden mijn individuele aanpak in de begeleiding aan te bieden. Ik ga altijd uit van het hier en nu. 

Ik werk graag met volwassenen in verschillende leeftijdsgroepen, jeugdigen, kinderen, baby’s, vluchtelingskinderen en –volwassenen.

Door de samenwerking met vrouwenartsen, kinderartsen, huisartsen, verloskundigen, een psychologe, een osteopaat en verschillende andere therapeuten kan ik u nog beter ondersteunen.